CO WAŻNE W TAKIEJ SPRAWIE?

Pomoc adwokata w sprawie o rozwód lub separację to nie tylko zastępstwo przed sądem, ale przede wszystkim opracowanie z Klientem stanowiska, które prezentowane będzie w sprawie z uwzględnieniem celów, które w swojej, indywidualnej sprawie Klient chce osiagnąć.

Przed umówieniem się na spotkanie Klient powinien zastanowić się przede wszystkim nad tym, czy chce swoje małżeństwo ratować, jaki jest możliwy zakres porozumienia co do kontaktów z dziećmi, alimentów i ewentualnego podziału majątku. Dopiero w tym kontekście ocenić trzeba, czy pozew ma obejmować żądanie orzeczenia rozwodu, czy separacji oraz o jakie orzeczenie co do winy za rozkład pożycia małżeńskiego Klient chce zabiegać. Odpowiednie skonstruowanie stanowiska, w szczególności treści pozwu, nadaje sprawie określony obraz i dynamikę, co pozwala skierować ją na wspomniany indywidualny cel Klienta. Przykładowo, ocena sensu ubiegania się o rozwód z winy drugiego małżonka wymaga analizy sytuacji majątkowej małżonków, ich obecnych i potencjalnych zarobków oraz kliku innych okoliczności.

Copyright 2016 Bartłomiej Panfil Adwokat | Polityka prywatności