CO WAŻNE W TAKIEJ SPRAWIE?

Sprawy dotyczące szkód górniczych są dwuetapowe. Wpierw należy zwrócić się do przedsiębiorcy prowadzącego ruch zakładu górniczego ze zgłoszeniem szkody i wnioskiem o zawarcie ugody, a dopiero następnie można kierować sprawę do sądu. Już w tym pierwszym etapie przydatna jest pomoc adwokata, która pozwala ocenić ewentualną ofertę ugody oraz szanse prowadzenia z powodzeniem sprawy sądowej.

Przy wstępnej ocenie istotne jest ustalenie przybliżonej daty powstania szkody, która ma co najmniej dwojakie znaczenie. Po piewrsze, pozwala na określenie przepisów, według których należy sprawę oceniać, gdyż 1 stycznia 2012 roku w życie weszła nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze (ustawa z 9 czerwca 2011 roku, która zastąpiła wcześniejszą ustawę z 4 lutego 1994 roku). Ma to znaczenie między innymi z punktu widzenia możliwości wyboru pomiędzy usnunięciem szkód gróniczych poprzez remont budynków i podobne prace (przywrócenie do stanu poprzedniego) a żądaniem zapłaty odszkodowania. Dawna ustawa ograniczała wybór poszkodowanego w tej kwestii. Po drugie, w sprawach o naprawienie szkód górniczych szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne przedawnienie roszczeń Klienta. Stąd istotne jest doświadczenie adwokata w prowadzeniu podobnych spraw oraz ewentualna konsultacja kalkulacji odszkodowania.

Pozew nie podlega opłacie, gdyż strona jest zwolniona z kosztów sądowych z mocy ustawy. Koszty prowadzenia sprawy to zatem kwestia umowy z adwokatem oraz ryzyko pokrycia kosztów adwokackich strony przeciwnej w razie przegrania sprawy. Ocena tego ryzyka przedstawiana jest Klientowi przed zleceniem sprawy.

Copyright 2016 Bartłomiej Panfil Adwokat | Polityka prywatności