ZESPÓŁ

ŁUKASZ ŚLIWA
APLIKANT ADWOKACKI

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już w czasie studiów rozwijał swoje zainteresowania w obszarze prawa karnego procesowego, w szczególności statusu obrońcy w procesie karnym i jego czynności procesowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania przygotowawczego, w którym rola obrońcy jest bardzo istotna, a ze względu na cele procesu jego aktywność doznaje tam specyficznych ograniczeń.

Doświadczenie zdobywał w Sądzie Rejonowym w Żorach, gdzie pogłębił swoją wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania przepisów w procedurze karnej. Te doświadczenia pozwalają mu opracowywać taktykę procesową z wyczuciem metodyki pracy adresata podejmowanych przez obrońcę czynności procesowych.

W zakresie jego zainteresowań leży przede wszystkim prawo karne materialne oraz procesowe, jak również prawo handlowe, w tym w szczególności funkcjonowanie organów spółek handlowych.

W zespole kancelarii odpowiada za bieżące monitorowanie stanu spraw, służy informacją klientom, a jego aktywność zawodowa skupia się wokół udziału w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń oraz uczestnictwie w procesach prowadzonych przez zespół kancelarii, gdzie wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu prawa procesowego.

 
 
 
Copyright 2016 Bartłomiej Panfil Adwokat | Polityka prywatności