ZESPÓŁ

KRZYSZTOF ZAJĄC

ADWOKAT

Absolwent prawa na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
Doświadczenie zdobywał w pracy
w kancelarii adwokackiej oraz
w sądzie, gdzie nabywał praktyczną wiedzę dotyczącą procedury sądowej w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Związany z kancelarią od 2008 roku. Zakres jego obowiązków obejmuje obsługę klientów indywidualnych
i biznesowych. W pracy kancelarii realizuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również
z zakresu prawa rodzinnego - spraw alimentacyjnych oraz spraw o rozwód
i separację.

Zajmuje się ponadto sprawami obejmującymi kwestie zabezpieczenia roszczeń, jak również postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji wierzytelności pieniężnych.
Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, m. in.
w zakresie postępowań rejestrowych spółek osobowych i kapitałowych.
W zespole jest także odpowiedzialny za nadzór nad sprawnym
i profesjonalnym funkcjonowaniem sekretariatu kancelarii.

 
 

 

Copyright 2016 Bartłomiej Panfil Adwokat | Polityka prywatności