ZESPÓŁ

BARTŁOMIEJ PANFIL
ADWOKAT

Ukończył studia prawnicze w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od czasu studiów interesował się przede wszystkim prawem cywilnym oraz prawem gospodarczym i handlowym.

Zainteresowania te wyznaczają zakres jego specjalizacji zawodowej.

Świadczy również pomoc prawną dla organizacji pozarządowych, w tym fundacji działających w obszarze kultury i sportu.

Był stypendystą Programme in European Pivate Law for Postgraduates.

Naukowo interesuje się przede wszystkim prawem zobowiązań i arbitrażem handlowym.

Zajmuje się przede wszystkim stałą obsługą prawną przedsiębiorców oraz sprawami cywilnymi i gospodarczymi. Znaczna część praktyki zawodowej Bartłomieja Panfila wiąże się z dochodzeniem odszkodowań, problematyką prawną nieruchomości, w tym obrotu nieruchomościami, jak również z prawem rodzinnym i prawem spadkowym. Posiada również istotne doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących szkód medycznych.

Świadczy w tym zakresie pomoc prawną poszkodowanym oraz lekarzom w procesach karnych i cywilnych oraz postępowaniach dyscyplinarnych, dotyczących ich odpowiedzialności. Jest aktywny jako obrońca w procesach karnych.

 
 
Copyright 2016 Bartłomiej Panfil Adwokat | Polityka prywatności